RUT-Avdrag för IT-Tjänster

Från 1 augusti 2016 berättigar hjälp med IT i hemmet till RUT-avdrag. Anlita oss och vi halverar arbetskostnaden direkt och sköter kontakten med Skatteverket. Nedan finns en sammanställning över tjänster som är berättigade till RUT-avdrag och tjänster som inte är berättigade till avdrag.

Ring eller maila oss om du vill boka oss eller ha mer information.

Mail: info@av-data.se      Telefon: 0322-66 93 50    Mobil: 0708-356 454 

 

 

Detta ger rätt till rutavdrag:

Installation, reparation och underhåll av

  • Data- och IT-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler
  • Kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare
  • Dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning
  • Enklare rådgivning, och handledning som ges i samband med ovanstående arbete.

Detta ger inte rätt till rutavdrag:

  • Utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar
  • Programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara
  • Reparation eller annat arbete i utförarens verkstad
  • Handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

______________________________________________________________________________